Har du lyst i trene, men er usikker på når treningane er?

Her finn du ei samla oversikt over treningstidene til lag og aktvitietear i dei ulike anlegga. Om du lurer på om treninga passar deg så klikkar du på den enkelte menyknapp og får informasjon om sjølve treninga og kontaktpersonar.

Bli med oss. Trening er gøy