Tidspunkt er frå kl 17:00 – 19:45

Oppgåver du som vakt har:

  • Bistå trenarar og assistentar ved forespørsel og med å sleppe aktive inn og ut av hallen.
  • Ver hyggeleg og ta godt i mot dei som kjem i hallen
  • Det skal ikkje vere andre personar i hallen enn dei som trenar.
  • Syte for generell ro og orden i hallen.
  • Rydde om det ligg ting der det ikkje skal, ballar, vestar osv.
  • Sjå til at dei som trenar i hallen ryddar etter seg.
  • Sjekk at vindauga er att.
  • Sjekk at manuelle lagerdører mot bana og storedøra i hallen er låst
  • Noter eventuelle merknader i vaktboka.
  • Lever nøkkelbrikke til 1. Vakt dagen etter, evt. leverast den på bokhandelen

 

FOTBALLHALL

Som vakt så skal du ta deg tre runder innom fotballhallen og sjekke at ting går greit for seg anten ein er i organisert trening eller berre innom for eigen aktvitet.

Du tek ei runde ca kl 17:00, ei ca kl 18:00 og ei ca 19:30

 

Passar ikkje dato så er det supert om du byter med annan på lista.

Vaktlista er henta ut frå medlemsregisteret til Dale IL der du eller dine born er aktiv medlem eller støttemedlem i Dale IL.

 

Om du har spørsmål vedk. vaktordninga, kontakt Linda Hovland: 990 17 852.

Om det er noko av praktisk art: Ole Gerry Hugøy: 913 28 052  eller

Vidar Samuelsen: 970 37 525

 

Nøkkel
Du leverer nøkkel til vakta dagen etter, eller på Dale bok og leikar. Har du ikkje fått nøkkel på døra di, hentar du den på Dale bok og leikar

Tusen takk for at du stiller opp