Vi har lagt bak oss eit år med stor aktivitet og mange gode sportslege prestasjonar, men likevel er det nok det å få ta i bruk den flotte fotballhallen som er det store høgdepunktet dette året. Den har gitt små og store fantastiske treningstilhøve heile året og blitt akkurat den samlingsplassen for born og ungdom som vi hadde håpa på.
 
Med nokre glimt frå året som straks er over ønskjer vi alle våre aktive, trenarar, tillitsvalde, sponsorar og andre støttespelarar eit riktig godt nytt år.
 
Heia Dale!