NFF Sogn og Fjordane starter eit leiarprogram for ungdom der dei ønsker å motivere ungdom til å bidra/ta ulike verv i klubben sin. Målet er at kurset skal gje tryggleik og kompetanse som deltakarane kan bruke i eigen klubb. Samstundes får deltakarane utvide nettverket sitt og møte andre unge som kan inspirere, motivere og støtte kvarandre.

Det blir to fysiske samlingar med fagleg innhald, personleg utvikling og gode diskusjonar. Deltakarane vil gjennom programmet få NFF Fotballeiar 1 kurs. I tillegg til dei to fysiske samlingane vil det bli eit oppfølgingsmøte med deltakarane digitalt.

Her kan du lese meir om programmet: Ung i klubb 2023

Interessert? Ta kontakt med Christine N. Rogne på c_nikoy@hotmail.com