Eit heidudrandes 2022 er over og tida for eit lite tilbakeblikk er her.

23. april er det din tur som medlem til å vere med å:

  • Sei di meining om kva som er viktig fokus i Dale IL
  • velge dei som skal representere laget formelt det neste året
  • godkjenne det som har vore gjennomført i 2022
  • vere med å bestemme grenser for treningsavgift og mykje meir,

Har du som medlem saker du vil fremme for årsmøte må du sende dette til oss innan måndag 13.mars.

Du sender dette til: daleidrettslag@gmail.com

Tid og stad vli bli annonsert ei veke før møtet i lag med at årsmøtepapira blir gjort tilgjengelege for medlemene.

Lurer du på kva vi lovar deg som aktiv, trenar eller foreldre? Kikk innom klubbhandboka som ligg ved

Velkommen