Som mange sikkert har fått med seg, har det den siste tida vore diskusjonar rundt strømming av breddeidrett for unge utøvarar.

Dale IL fekk hausten 2022 montert kamera i Fjalerhallen, og har fulgt med på debatten. Fredag beslutta idretten å sette strøyming av breddeidrett på pause.

Les meir på Handballforbundet si nettside