Alle må sjølv registrere seg eller sitt barn som medlemmar. Alle barn til og med 8 år betalar berre ei medlemsavgift til Dale IL. Denne er for tida kroner 500 og er uavhengig av kor mange aktivitetar barnet deltek i innan idrettslaget. For aktive over 8 år er medlemsavgifta kroner 800 og for vaksne kroner 1100.

Les meir om medlemskap i klubben

Bli medlem

Under kan du melde deg eller ditt barn inn i idrettslaget. Du vil då bli sendt vidare til idretten sine sider, og loggar på med Bank-ID.

Registrer deg/ditt barn som medlem