Dale IL Handball består av herrelag, damelag og aldersbestemte lag frå 7 år og oppover. Sjå fana for handballaga for meir informasjon. I regi av Dale IL Handball er det tilbod om basistrening to gongar i veka. Sjå eiga underside for basistrening for meir informasjon.

Sosiale medier

  Følg oss på Facebook

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem