Som styremedlem skal ein alltid tenke på heilheita i laget, sørge for rettferdige rammer og vilkår for alle medlemer. Vi har ansvar for at klubben følger lover, reglar og har ein sunn økonomi.

Våre styringsverkty er:
Klubbhandboka, økonomihanboka, lov for Dale IL. I tillegg er vi underlagt lovene til Norges idrettsforbund

Du kan alltid ta kontakt med oss i styret om du har innspel, spørsmål og idear som kjem idretten til gode.

 

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Linda Hovland Send e-post 99017852
Styremedlem Leonora Kleiven Send e-post 41448297
Styremedlem Odd Helge Aase Send e-post 91846360
Styremedlem Richard Skår Send e-post 91846360
Styremedlem Hilde Genberg Send e-post 99887766